Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-03-2021 gepubliceerd door DCMR Milieudienst Rijnmond. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "bgr-2021-216".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel 22311506
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke DCMR Milieudienst Rijnmond
Geo informatie (coördinaten) 87886.501 437529.642
Geo informatie (gemeente) Schiedam
Geo informatie (provincie) Zeeland
Grondslag N.v.t.
Jaargang 2021
Maker DCMR Milieudienst Rijnmond
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.19/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Postcode en huisnummer 3112NA 401
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2021-03-15
Referentienummer 22311506
Regeling CVDR655388_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Samenvatting Besluit ondermandaat heffen en invorderen leges Wabo-BRIKSvergunningverlening provincie Zeeland 2021
Startdatum 2021-03-16
Straatnaam Parallelweg
Taal nl
Titel Besluit ondermandaat heffen en invorderen leges Wabo-BRIKSvergunningverleningprovincie Zeeland 2021
Uitgever DCMR Milieudienst Rijnmond
Verwijzing bgr-2021-216
Volgnummer 216
Woonplaats Schiedam