Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-03-2021 gepubliceerd door Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "bgr-2021-208".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Recht | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel Adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften 2021 – Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Geo informatie (gemeente) Harlingen
Geo informatie (gemeente) Terschelling
Geo informatie (gemeente) Vlieland
Geo informatie (gemeente) Waadhoeke
Grondslag artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=7%3A13&g=2021-03-01
Jaargang 2021
Maker Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.19/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2021-03-11
Referentienummer 2021/03/03/8a
Regeling CVDR655259_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2021-01-01
Taal nl
Titel Beleidsregel Adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften 2021 – Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Uitgever Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Verwijzing bgr-2021-208
Volgnummer 208