Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-03-2021 gepubliceerd door Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2021-193".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Reglement van orde dagelijks bestuur Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
Geo informatie (gemeente) Culemborg
Geo informatie (gemeente) Maasdriel
Geo informatie (gemeente) Neder-Betuwe
Geo informatie (gemeente) Tiel
Geo informatie (gemeente) West Betuwe
Geo informatie (gemeente) West Maas en Waal
Geo informatie (gemeente) Zaltbommel
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tiel/629059/CVDR629059_1.html
Grondslag artikel 33a, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&artikel=33a&lid=1&g=2020-01-01
Grondslag artikel 52 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=52&g=2021-01-01
Grondslag artikel 54 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=54&g=2021-01-01
Jaargang 2021
Maker Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.19/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2021-03-09
Regeling CVDR655139_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2021-03-10
Taal nl
Titel Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland houdende regels omtrent de vergaderingen van het dagelijks bestuur (Reglement van orde dagelijks bestuur Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland)
Uitgever Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
Verwijzing bgr-2021-193
Volgnummer 193