Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-03-2021 gepubliceerd door Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2021-191".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Organisatie en Mandaatbesluit Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
Geo informatie (gemeente) Culemborg
Geo informatie (gemeente) Maasdriel
Geo informatie (gemeente) Neder-Betuwe
Geo informatie (gemeente) Tiel
Geo informatie (gemeente) West Betuwe
Geo informatie (gemeente) West Maas en Waal
Geo informatie (gemeente) Zaltbommel
Grondslag afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.1&g=2021-03-01
Grondslag afdeling 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&afdeling=3&g=2020-01-01
Grondslag titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek]|[1.0:c:BWBR0005291&titeldeel=3&g=2020-01-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tiel/629059/CVDR629059_1.html
Jaargang 2021
Maker Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.19/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2021-03-09
Regeling CVDR655137_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2021-03-10
Taal nl
Titel Besluit van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland houdende regels omtrent de organisatie en de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur (Organisatie en Mandaatbesluit Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland)
Uitgever Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
Verwijzing bgr-2021-191
Volgnummer 191