Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-03-2021 gepubliceerd door Nieuw Reijerwaard. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2021-177".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Reglement van Orde DB
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Nieuw Reijerwaard
Geo informatie (gemeente) Barendrecht
Geo informatie (gemeente) Ridderkerk
Geo informatie (gemeente) Rotterdam
Grondslag http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Rotterdam/239413/239413_1.html
Jaargang 2021
Maker Nieuw Reijerwaard
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.19/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2021-03-08
Referentienummer BESLUIT/0280
Regeling CVDR655078_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2021-03-09
Taal nl
Titel Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Nieuw Reijerwaard houdende regels omtrent het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het dagelijks bestuur
Uitgever Nieuw Reijerwaard
Verwijzing bgr-2021-177
Volgnummer 177