Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-07-2020 gepubliceerd door Uitvoeringsorganisatie Laborijn. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2020-773".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Besluit mandaat directeur Laborijn 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Geo informatie (gemeente) Doetinchem
Geo informatie (gemeente) Montferland
Geo informatie (gemeente) Oude IJsselstreek
Geo informatie (gemeente) Aalten
Grondslag afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.1&g=2020-07-01
Grondslag artikel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek]|[1.0:c:BWBR0005291&artikel=3&g=2020-01-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Doetinchem/CVDR608689/CVDR608689_1.html
Jaargang 2020
Maker Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.7/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2020-07-20
Regeling CVDR642690_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-07-21
Taal nl
Titel Besluit van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur (Besluit mandaat directeur Laborijn 2019)
Uitgever Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Verwijzing bgr-2020-773
Volgnummer 773