Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-07-2020 gepubliceerd door Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "bgr-2020-696".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Bijlage Noodverordening VGGM 1 juli 2020|exb-2020-35238
Citeertitel Noodverordening coronacrisis veiligheidsregio VGGM 1 juli 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Geo informatie (gemeente) Arnhem
Grondslag artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s]|[1.0:c:BWBR0027466&artikel=39&g=2020-07-01
Jaargang 2020
Maker Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2020-07-06
Regeling CVDR642070_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-07-01
Taal nl
Titel Noodverordening van de voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening coronacrisis veiligheidsregio VGGM 1 juli 2020)
Uitgever Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Verwijzing bgr-2020-696
Volgnummer 696