Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-06-2020 gepubliceerd door Werkorganisatie CGM. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "bgr-2020-614".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Mandaat-, Machtiging- en Volmachtbesluit Bestuur CGM 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Werkorganisatie CGM
Geo informatie (gemeente) Cuijk
Geo informatie (gemeente) Grave
Geo informatie (gemeente) Mill en Sint Hubert
Grondslag hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&hoofdstuk=10&g=2020-04-15
Jaargang 2020
Maker Werkorganisatie CGM
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.5/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2020-06-15
Regeling CVDR641258_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-06-16
Taal nl
Titel Mandaat-, machtigings- en volmachtbesluit Bestuur CGM 2020
Uitgever Werkorganisatie CGM
Verwijzing bgr-2020-614
Volgnummer 614