Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-04-2020 gepubliceerd door Veiligheidsregio Zeeland. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2020-390".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Bijlage Gebiedskaart Tholen|exb-2020-19827
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Veiligheidsregio Zeeland
Geo informatie (gemeente) Tholen
Grondslag artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s]|[1.0:c:BWBR0027466&artikel=39&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Veiligheidsregio Zeeland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.6/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2020-04-14
Regeling CVDR639455_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-04-10
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, als bedoeld in artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 10 april 2020 (Aanwijzing voor afsluiten van de Gortzakweg en Veerweg (Bergse diepsluis) in Tholen met het oog op voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19).
Uitgever Veiligheidsregio Zeeland
Verwijzing bgr-2020-390
Volgnummer 390