Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-04-2020 gepubliceerd door CJG Drimmelen Geertruidenberg. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "bgr-2020-350".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Klachtenregeling Jeugdhulp BVO CJG 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke CJG Drimmelen Geertruidenberg
Geo informatie (gemeente) Geertruidenberg
Geo informatie (gemeente) Drimmelen
Grondslag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-65607.html
Jaargang 2020
Maker CJG Drimmelen Geertruidenberg
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.4/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2020-04-08
Regeling CVDR639236_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-01-22
Taal nl
Titel Klachtenregeling Jeugdhulp BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg 2020
Uitgever CJG Drimmelen Geertruidenberg
Verwijzing bgr-2020-350
Volgnummer 350