Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-03-2020 gepubliceerd door Veiligheidsregio Haaglanden. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "bgr-2020-242".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Veiligheidsregio Haaglanden
Geo informatie (gemeente) Delft
Geo informatie (gemeente) 's-Gravenhage
Geo informatie (gemeente) Leidschendam-Voorburg
Geo informatie (gemeente) Midden-Delfland
Geo informatie (gemeente) Pijnacker-Nootdorp
Geo informatie (gemeente) Rijswijk
Geo informatie (gemeente) Wassenaar
Geo informatie (gemeente) Westland
Geo informatie (gemeente) Zoetermeer
Grondslag artikel 176 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=176&g=2020-01-01
Grondslag artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s]|[1.0:c:BWBR0027466&artikel=39&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Veiligheidsregio Haaglanden
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.4/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2020-03-17
Regeling CVDR638322_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-03-16
Taal nl
Titel Besluit van de plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden)
Uitgever Veiligheidsregio Haaglanden
Verwijzing bgr-2020-242
Volgnummer 242