Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-03-2020 gepubliceerd door Noordelijk Belastingkantoor. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "bgr-2020-200".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels ambtshalve verminderingen Noordelijk Belastingkantoor
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noordelijk Belastingkantoor
Geo informatie (gemeente) Groningen
Geo informatie (waterschap) Waterschap Hunze en Aa's
Geo informatie (waterschap) Waterschap Noorderzijlvest
Geo informatie (waterschap) Wetterskip Fryslân
Grondslag artikel 65 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen]|[1.0:c:BWBR0002320&artikel=65&g=2020-01-01
Grondslag artikel 231 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=231&g=2020-01-01
Grondslag artikel 244 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=244&g=2020-01-01
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2020-01-01
Grondslag artikel 123 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=123&g=2020-01-01
Grondslag artikel 124 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=124&g=2020-01-01
Grondslag artikel 134 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=134&g=2020-01-01
Grondslag artikel 7.2 van de Waterwet]|[1.0:c:BWBR0025458&artikel=7.2&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Noordelijk Belastingkantoor
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.4/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2020-03-12
Referentienummer 8
Regeling CVDR638103_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-03-13
Taal nl
Titel Beleidsregels van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor houdende regels omtrent het toekennen van ambtshalve verminderingen van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen (Beleidsregels ambtshalve verminderingen Noordelijk Belastingkantoor)
Uitgever Noordelijk Belastingkantoor
Verwijzing bgr-2020-200
Volgnummer 200