Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-11-2020 gepubliceerd door ICT samenwerking West-Brabant-West. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "bgr-2020-1198".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Besluit vervanging analoge archiefbescheiden behorend tot personeelsdossiers van ICT WBW
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke ICT samenwerking West-Brabant-West
Geo informatie (gemeente) Moerdijk
Grondslag Onbekend
Jaargang 2020
Maker ICT samenwerking West-Brabant-West
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/2.13/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2020-11-27
Regeling CVDR646799_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-11-28
Taal nl
Titel Besluit vervanging analoge archiefbescheiden behorend tot personeelsdossiers van ICT WBW
Uitgever ICT samenwerking West-Brabant-West
Verwijzing bgr-2020-1198
Volgnummer 1198