Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-10-2020 gepubliceerd door Uitvoeringsorganisatie Laborijn. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2020-1016".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Delegatiebesluit Algemeen Bestuur Laborijn
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Geo informatie (gemeente) Aalten
Geo informatie (gemeente) Doetinchem
Geo informatie (gemeente) Montferland
Geo informatie (gemeente) Oude IJsselstreek
Grondslag afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.2&g=2020-07-01
Grondslag artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&artikel=33&g=2020-01-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Doetinchem/608689/CVDR608689_1.html
Grondslag artikel 33a, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen]|[1.0:c:BWBR0003740&artikel=33a&lid=1&g=2020-01-01
Jaargang 2020
Maker Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2020-10-05
Regeling CVDR644528_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2020-10-06
Taal nl
Titel Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent delegatie (Delegatiebesluit Algemeen Bestuur Laborijn)
Uitgever Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Verwijzing bgr-2020-1016
Volgnummer 1016