Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-2019 gepubliceerd door Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "bgr-2019-901".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling
Geo informatie (waterschap) Waterschap Hollandse Delta
Grondslag N.v.t.
Jaargang 2019
Maker Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.9/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2019-12-16
Regeling CVDR630103_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-01-01
Taal nl
Titel Mandaat- en Volmachtsbesluit directeur SVHW 2020
Uitgever Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling
Verwijzing bgr-2019-901
Volgnummer 901