Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-09-2019 gepubliceerd door Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "bgr-2019-740".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling
Geo informatie (provincie) Zuid-Holland
Grondslag N.v.t.
Jaargang 2019
Maker Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.8/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2019-09-24
Regeling CVDR627661_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-09-19
Taal nl
Titel Leidraad Invordering SVHW 2e helft 2019
Uitgever Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling
Verwijzing bgr-2019-740
Volgnummer 740