Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-07-2019 gepubliceerd door Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "bgr-2019-563".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Archiefverordening FUMO
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Geo informatie (provincie) Fryslân
Grondslag artikel 40 van de Archiefwet 1995]|[1.0:c:BWBR0007376&artikel=40&g=2018-07-28
Jaargang 2019
Maker Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.3/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatieblad Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatiedatum 2019-07-03
Regeling CVDR625684_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2019-07-04
Taal nl
Titel ARCHIEFVERORDENING FUMO
Uitgever Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Verwijzing bgr-2019-563
Volgnummer 563