Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-05-2019 gepubliceerd door 1Stroom. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2019-483".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR624171_1
Citeertitel Regeling reis- en verblijfkosten 1Stroom
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke 1Stroom
Geo informatie (gemeente) Duiven
Geo informatie (gemeente) Westervoort
Grondslag Onbekend;
Identifier bgr-2019-483
Jaargang 2019
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2019-05-14
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 483
Publicerende organisatie 1Stroom
Referentienummer Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
Startdatum 2019-05-14
Taal nl
Titel Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom houdende regels omtrent reis- en verblijfkosten (Regeling reis- en verblijfkosten 1Stroom)
Uitgever 1Stroom