Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-01-2019 gepubliceerd door Werkorganisatie Druten-Wijchen. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2019-45".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR620247_1
Citeertitel Aanstelling als onbezoldigd ambtenaar en aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarders
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Werkorganisatie Druten-Wijchen
Geo informatie (gemeente) Druten
Geo informatie (gemeente) Wijchen
Grondslag artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=231&lid=2&g=2019-01-01
Grondslag artikel 232 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=232&g=2019-01-01
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Wijchen/CVDR601959/CVDR601959_1.html
Identifier bgr-2019-45
Jaargang 2019
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2019-01-15
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 45
Publicerende organisatie Werkorganisatie Druten-Wijchen
Startdatum 2019-01-16
Taal nl
Titel Aanstelling als onbezoldigd ambtenaar en aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarders
Uitgever Werkorganisatie Druten-Wijchen