Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-05-2019 gepubliceerd door Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "bgr-2019-438".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR623771_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling
Geo informatie (provincie) Zuid-Holland
Grondslag N.v.t.;
Identifier bgr-2019-438
Jaargang 2019
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2019-05-01
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 438
Publicerende organisatie Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling
Startdatum 2019-03-20
Taal nl
Titel Leidraad Invordering SVHW 1e helft 2019
Uitgever Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling