Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-02-2019 gepubliceerd door Sociale werkvoorziening Fryslân. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "bgr-2019-179".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR621500_1
Citeertitel Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Sociale werkvoorziening Fryslân
Geo informatie (gemeente) Achtkarspelen
Geo informatie (gemeente) Heerenveen
Geo informatie (gemeente) Leeuwarden
Geo informatie (gemeente) Ooststellingwerf
Geo informatie (gemeente) Opsterland
Geo informatie (gemeente) Smallingerland
Geo informatie (gemeente) Tytsjerksteradiel
Geo informatie (gemeente) Weststellingwerf
Grondslag artikel 212 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=212&g=2019-01-01
Identifier bgr-2019-179
Jaargang 2019
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2019-02-18
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 179
Publicerende organisatie Sociale werkvoorziening Fryslân
Startdatum 2019-02-19
Taal nl
Titel Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân houdende regels omtrent financiën Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening “Fryslân
Uitgever Sociale werkvoorziening Fryslân