Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-02-2019 gepubliceerd door Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2019-131".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR621006_1
Citeertitel Budgethoudersregeling Noaberkracht 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Geo informatie (gemeente) Dinkelland
Geo informatie (gemeente) Tubbergen
Grondslag artikel 59a van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=59a&g=2019-01-01
Grondslag artikel 168 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=168&g=2019-01-01
Grondslag artikel 212, eerste lid, van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=212&lid=1&g=2019-01-01
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noaberkracht%20Dinkelland%20Tubbergen/CVDR392890/CVDR392890_1.html
Grondslag hoofdstuk 3 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&hoofdstuk=3&g=2019-01-01
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noaberkracht%20Dinkelland%20Tubbergen/CVDR620129/CVDR620129_1.html
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noaberkracht%20Dinkelland%20Tubbergen/CVDR613759/CVDR613759_1.html
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/CVDR432068/CVDR432068_1.html
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dinkelland/CVDR437877/CVDR437877_1.html
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noaberkracht%20Dinkelland%20Tubbergen/CVDR249607/CVDR249607_2.html
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noaberkracht%20Dinkelland%20Tubbergen/CVDR610166/CVDR610166_1.html
Identifier bgr-2019-131
Jaargang 2019
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2019-02-05
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 131
Publicerende organisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Startdatum 2019-02-06
Taal nl
Titel Besluit van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen en de colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen houdende regels omtrent mandaatverlening inzake budgetregeling Budgethoudersregeling Noaberkracht 2019
Uitgever Noaberkracht Dinkelland Tubbergen