Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-05-2018 gepubliceerd door modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "bgr-2018-645".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR609815_1
Citeertitel Verordening commissie bezwaarschriften rechtspositie ambtenaren MGR
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
Geo informatie (gemeente) Nijmegen
Geo informatie (gemeente) Berg en Dal
Geo informatie (gemeente) Beuningen
Geo informatie (gemeente) Wijchen
Geo informatie (gemeente) Druten
Geo informatie (gemeente) Heumen
Geo informatie (gemeente) Mook en Middelaar
Grondslag wet Algemene bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&g=2018-04-11
Identifier bgr-2018-645
Jaargang 2018
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2018-05-04
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 645
Publicerende organisatie modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen
Referentienummer Besluit van het algemeen bestuur van de MGR d.d. 12 mei 2016
Startdatum 2016-05-21
Taal nl
Titel Verordening op de commissie voor bezwaarschriften inzake rechtspositionele besluiten ten aanzien van ambtenaren van de MGR (2016)
Uitgever modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen