Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-04-2018 gepubliceerd door Stroomopwaarts MVS. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2018-632".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR609698_1
Citeertitel Ondermandaatbesluit dagelijks bestuur Stroomopwaarts MVS 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Stroomopwaarts MVS
Geo informatie (gemeente) Maassluis
Geo informatie (gemeente) Vlaardingen
Geo informatie (gemeente) Schiedam
Grondslag afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.1&g=2018-04-11
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Schiedam/356349/356349_1.html
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Maassluis/370126/370126_1.html
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Maassluis/370126/370126_1.html
Identifier bgr-2018-632
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2018-04-25
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 632
Publicerende organisatie Stroomopwaarts MVS
Startdatum 2018-04-26
Taal nl
Titel Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts houdende regels omtrent bevoegdheden Ondermandaatbesluit dagelijks bestuur Stroomopwaarts MVS 2018
Uitgever Stroomopwaarts MVS