Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-01-2018 gepubliceerd door Shared Service Center Zuid-Limburg. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "bgr-2018-61".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR607552_1
Citeertitel Regeling Elektronisch verzenden van rechtspositionele besluiten
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Shared Service Center Zuid-Limburg
Geo informatie (gemeente) Maastricht
Geo informatie (gemeente) Heerlen
Geo informatie (gemeente) Sittard-Geleen
Grondslag artikel 125 van de Ambtenarenwet;1.0:c:BWBR0001947&artikel=125&g=2017-01-01
Identifier bgr-2018-61
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2018-01-25
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 61
Publicerende organisatie Shared Service Center Zuid-Limburg
Startdatum 2018-01-25
Taal nl
Titel Regeling Elektronisch verzenden van rechtspositionele besluiten SSC-ZL
Uitgever Shared Service Center Zuid-Limburg