Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-04-2018 gepubliceerd door Stroomopwaarts MVS. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2018-595".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR609661_1
Citeertitel Klachtenregeling Stroomopwaarts MVS
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Stroomopwaarts MVS
Geo informatie (gemeente) Maassluis
Geo informatie (gemeente) Vlaardingen
Geo informatie (gemeente) Schiedam
Grondslag artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen;1.0:c:BWBR0003740&artikel=33b&g=2015-01-01
Identifier bgr-2018-595
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2018-04-24
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 595
Publicerende organisatie Stroomopwaarts MVS
Startdatum 2018-04-25
Taal nl
Titel Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts houdende regels omtrent klachten Klachtenregeling Stroomopwaarts MVS
Uitgever Stroomopwaarts MVS