Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-01-2018 gepubliceerd door Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2018-58".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR607540_1
Citeertitel Aanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap Vallei en Veluwe)
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn
Geo informatie (gemeente) Bunschoten
Geo informatie (gemeente) Dalfsen
Geo informatie (gemeente) Dronten
Geo informatie (gemeente) Nijkerk
Geo informatie (gemeente) Leusden
Geo informatie (gemeente) Zwolle
Geo informatie (waterschap) Waterschap Drents Overijsselse Delta
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (waterschap) Waterschap Vallei en Veluwe
Geo informatie (waterschap) Waterschap Vechtstromen
Geo informatie (waterschap) Waterschap Zuiderzeeland
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zwolle/CVDR394213/CVDR394213_1.html
Grondslag artikel 128a van de Waterschapswet;1.0:c:BWBR0005108&artikel=128a&g=2018-01-01
Grondslag hoofdstuk VIII van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;1.0:c:BWBR0002320&hoofdstuk=VIII&g=2018-01-01
Identifier bgr-2018-58
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2018-01-24
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 58
Publicerende organisatie Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn
Startdatum 2018-01-25
Taal nl
Titel Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GBLT houdende regels omtrent medewerkers van de waterschappen Aanwijzingsbesluit medewerkers van de waterschappen als onbezoldigde ambtenaren van GBLT (waterschap Vallei en Veluwe)
Uitgever Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn