Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2018 gepubliceerd door Peelgemeenten. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2018-1424".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR617335_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Peelgemeenten
Geo informatie (gemeente) Deurne
Geo informatie (gemeente) Asten
Geo informatie (gemeente) Someren
Geo informatie (gemeente) Gemert-Bakel
Geo informatie (gemeente) Laarbeek
Grondslag afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.1&g=2018-11-09
Identifier bgr-2018-1424
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2018-12-20
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 1424
Publicerende organisatie Peelgemeenten
Startdatum 2018-12-20
Taal nl
Titel Mandaatbesluit
Uitgever Peelgemeenten