Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2018 gepubliceerd door Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "bgr-2018-1414".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR617020_1
Citeertitel Financiële Verordening Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Geo informatie (provincie) Gelderland
Grondslag artikel 212 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=212&g=2018-09-19
Identifier bgr-2018-1414
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2018-12-20
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 1414
Publicerende organisatie Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Startdatum 2019-01-01
Taal nl
Titel Financiële verordening Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2019
Uitgever Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland