Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-12-2018 gepubliceerd door Recreatieschap Stichtse Groenlanden. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2018-1387".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR615649_1
Citeertitel Mandaatbesluit Recreatieschap Stichtse Groenlanden 2018.2
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Geo informatie (gemeente) De Bilt
Geo informatie (gemeente) De Ronde Venen
Geo informatie (gemeente) Houten
Geo informatie (gemeente) Lopik
Geo informatie (gemeente) Nieuwegein
Geo informatie (gemeente) Stichtse Vecht
Geo informatie (gemeente) Utrecht
Geo informatie (gemeente) Woerden
Geo informatie (gemeente) IJsselstein
Grondslag afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.1&g=2018-11-09
Grondslag Wet gemeenschappelijke regelingen;1.0:c:BWBR0003740&g=2018-06-13
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Utrecht/CVDR608060/CVDR608060_1.html
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Utrecht/CVDR410316/CVDR410316_1.html
Identifier bgr-2018-1387
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2018-12-11
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 1387
Publicerende organisatie Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Startdatum 2018-12-12
Taal nl
Titel Mandaatbesluit Recreatieschap Stichtse Groenlanden 2018.2
Uitgever Recreatieschap Stichtse Groenlanden