Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-11-2018 gepubliceerd door Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "bgr-2018-1294".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR613950_1
Citeertitel Archiefverordening Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Geo informatie (provincie) Gelderland
Grondslag artikel 40 van de Archiefwet 1995;1.0:c:BWBR0007376&artikel=40&g=2018-07-28
Identifier bgr-2018-1294
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2018-11-14
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 1294
Publicerende organisatie Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Startdatum 2018-11-14
Taal nl
Titel ARCHIEFVERORDENING VEILIGHEIDSREGIO NOORD- EN OOST-GELDERLAND (VNOG) 2018
Uitgever Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland