Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-09-2018 gepubliceerd door Shared Service Center Zuid-Limburg. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "bgr-2018-1190".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR612641_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Shared Service Center Zuid-Limburg
Geo informatie (provincie) Limburg
Grondslag artikel 125, tweede lid, van de Ambtenarenwet;1.0:c:BWBR0001947&artikel=125&lid=2&g=2018-07-28
Grondslag ;https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-36838.html
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Shared%20Service%20Center%20Zuid-Limburg/CVDR609030/CVDR609030_1.html
Identifier bgr-2018-1190
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2018-09-14
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 1190
Publicerende organisatie Shared Service Center Zuid-Limburg
Startdatum 2018-09-12
Taal nl
Titel Arbeidsvoorwaarden SSC-ZL
Uitgever Shared Service Center Zuid-Limburg