Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-08-2018 gepubliceerd door Sociale werkvoorziening Fryslân. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2018-1162".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR612403_1
Citeertitel Regeling klachtbehandeling Caparis 2017
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Sociale werkvoorziening Fryslân
Geo informatie (gemeente) Achtkarspelen
Geo informatie (gemeente) Heerenveen
Geo informatie (gemeente) Ooststellingwerf
Geo informatie (gemeente) Opsterland
Geo informatie (gemeente) Smallingerland
Geo informatie (gemeente) Tytsjerksteradiel
Geo informatie (gemeente) Weststellingwerf
Grondslag Onbekend;
Identifier bgr-2018-1162
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2018-08-29
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 1162
Publicerende organisatie Sociale werkvoorziening Fryslân
Startdatum 2018-08-30
Taal nl
Titel Besluit van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Fryslân houdende regels omtrent een klachtenregeling Regeling interne klachtbehandeling caparis
Uitgever Sociale werkvoorziening Fryslân