Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-08-2018 gepubliceerd door Sociale werkvoorziening Fryslân. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2018-1161".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR612402_1
Citeertitel Melden vermoeden misstand
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Sociale werkvoorziening Fryslân
Geo informatie (gemeente) Achtkarspelen
Geo informatie (gemeente) Heerenveen
Geo informatie (gemeente) Ooststellingwerf
Geo informatie (gemeente) Opsterland
Geo informatie (gemeente) Smallingerland
Geo informatie (gemeente) Tytsjerksteradiel
Geo informatie (gemeente) Weststellingwerf
Grondslag Onbekend;
Identifier bgr-2018-1161
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2018-08-29
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 1161
Publicerende organisatie Sociale werkvoorziening Fryslân
Startdatum 2018-08-30
Taal nl
Titel Besluit van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening 'Frylân' houdende regels omtrent het van toepassing verklaren van de klokkenluidersregeling Caparis NV
Uitgever Sociale werkvoorziening Fryslân