Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-08-2018 gepubliceerd door Sociale werkvoorziening Fryslân. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "bgr-2018-1140".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR612182_1
Citeertitel Controleverordening gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening “Fryslân” 2013
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Sociale werkvoorziening Fryslân
Geo informatie (gemeente) Achtkarspelen
Geo informatie (gemeente) Heerenveen
Geo informatie (gemeente) Leeuwarden
Geo informatie (gemeente) Ooststellingwerf
Geo informatie (gemeente) Opsterland
Geo informatie (gemeente) Smallingerland
Geo informatie (gemeente) Tytsjerksteradiel
Geo informatie (gemeente) Weststellingwerf
Grondslag ;https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Smallingerland/CVDR408460/CVDR408460_1.html
Grondslag artikel 213 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=213&g=2018-07-01
Identifier bgr-2018-1140
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2018-08-09
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 1140
Publicerende organisatie Sociale werkvoorziening Fryslân
Startdatum 2018-08-10
Taal nl
Titel Verordening van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân houdende regels omtrent controle en inrichting van de financiën Controleverordening gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening “Fryslân” 2013
Uitgever Sociale werkvoorziening Fryslân