Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-08-2018 gepubliceerd door Plassenschap Loosdrecht e.o.. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "bgr-2018-1132".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR612170_1
Citeertitel Verordening Plassenschap Loosdrecht
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Plassenschap Loosdrecht e.o.
Geo informatie (coördinaten) 133443 468776
Geo informatie (coördinaten) 127242 465370
Grondslag artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;1.0:c:BWBR0003740&artikel=51&g=2018-06-13
Grondslag artikel 54, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;1.0:c:BWBR0003740&artikel=54&lid=3&g=2018-06-13
Grondslag artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;1.0:c:BWBR0003740&artikel=57&g=2018-06-13
Identifier bgr-2018-1132
Jaargang 2018
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Postcode en huisnummer 1231LZ 267
Postcode en huisnummer 3621LE
Publicatiedatum 2018-08-08
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 1132
Publicerende organisatie Plassenschap Loosdrecht e.o.
Startdatum 2018-08-09
Straatnaam Oud-Loosdrechtsedijk
Straatnaam Breukelerwaard
Taal nl
Titel Verordening Plassenschap Loosdrecht
Uitgever Plassenschap Loosdrecht e.o.
Woonplaats Loosdrecht
Woonplaats Breukelen