Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-07-2018 gepubliceerd door Uitvoeringsorganisatie Laborijn. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "bgr-2018-1111".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Treasurystatuut Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Betreft regeling CVDR612002_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Gemeentenaam Doetinchem
Gemeentenaam Aalten
Gemeentenaam Oude IJsselstreek
Gemeentenaam Montferland
Grondslag wet Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&g=2018-07-01
Grondslag wet Wet gemeenschappelijke regelingen;1.0:c:BWBR0003740&g=2018-06-13
Grondslag wet Wet financiering decentrale overheden;1.0:c:BWBR0011987&g=2013-12-15
Grondslag amvb Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden;1.0:c:BWBR0011988&g=2001-01-01
Grondslag wet Wet houdbare overheidsfinanciën;1.0:c:BWBR0034360&g=2018-01-01
Grondslag ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden;1.0:c:BWBR0012075&g=2009-04-05
Grondslag amvb Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;1.0:c:BWBR0014606&g=2017-12-09
Grondslag ministeriele-regeling Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden;1.0:c:BWBR0012076&g=2014-12-30
Grondslag ministeriele-regeling Regeling schatkistbankieren decentrale overheden;1.0:c:BWBR0034336&g=2013-12-15
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Uitvoeringsorganisatie%20Laborijn/CVDR412263/CVDR412263_1.html
Identifier bgr-2018-1111
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2018-07-30
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 1111
Publicerende organisatie Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Startdatum 2018-07-31
Taal nl
Titel Besluit van het algemeen bestuur van de uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent financiën Treasurystatuut Uitvoeringsorganisatie Laborijn
Uitgever Uitvoeringsorganisatie Laborijn