Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-07-2018 gepubliceerd door Belastingsamenwerking Oost-Brabant. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "bgr-2018-1021".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR611344_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Geo informatie (waterschap) Waterschap Aa en Maas
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2018-06-13
Grondslag artikel 253 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=253&g=2018-06-13
Grondslag artikel 142 van de Waterschapswet;1.0:c:BWBR0005108&artikel=142&g=2018-01-01
Identifier bgr-2018-1021
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2018-07-06
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 1021
Publicerende organisatie Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Startdatum 2018-07-07
Taal nl
Titel Beleidsregels inzake aanwijzing belastingplichtige BSOB 2018
Uitgever Belastingsamenwerking Oost-Brabant