Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-07-2018 gepubliceerd door Belastingsamenwerking Oost-Brabant. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "bgr-2018-1020".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR611343_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Geo informatie (waterschap) Waterschap Aa en Maas
Grondslag hoofdstuk VIIIA van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;1.0:c:BWBR0002320&hoofdstuk=VIIIA&g=2018-01-01
Grondslag titel 5.4 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=5.4&g=2018-06-13
Identifier bgr-2018-1020
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2018-07-06
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 1020
Publicerende organisatie Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Startdatum 2018-07-07
Taal nl
Titel Beleidsregels inzake het opleggen van bestuurlijke boeten BSOB 2018
Uitgever Belastingsamenwerking Oost-Brabant