Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-07-2018 gepubliceerd door Belastingsamenwerking Oost-Brabant. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "bgr-2018-1019".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR611342_1
Citeertitel Beleidsregels ambtshalve verminderingen BSOB 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Geo informatie (waterschap) Waterschap Aa en Maas
Grondslag artikel 65 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;1.0:c:BWBR0002320&artikel=65&g=2018-07-01
Identifier bgr-2018-1019
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype regionaal samenwerkingsorgaan
Publicatiedatum 2018-07-06
Publicatienaam Blad gemeenschappelijke regeling
Publicatienummer 1019
Publicerende organisatie Belastingsamenwerking Oost-Brabant
Startdatum 2018-07-07
Taal nl
Titel Beleidsregels inzake het toekennen van ambtshalve verminderingen belastingen BSOB 2018
Uitgever Belastingsamenwerking Oost-Brabant