Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2016-500".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen
Behandeld dossier 34145
Behandeld dossier 34047
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-12-07
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2016-500
Jaargang 2016
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-12-16
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 500
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 7 december 2016, houdende wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2016-12-16