Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-10-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2016-386".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Implementatiewet toegang basisbetaalrekening
Behandeld dossier 34480
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-10-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2016-386
Jaargang 2016
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-10-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 386
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 5 oktober 2016 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (PbEU 2014, L 257) (Implementatiewet toegang basisbetaalrekening)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2016-10-28