Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Regels met betrekking tot de veiligheid van pleziervaartuigen (Wet pleziervaartuigen) (24689).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

Naar boven