Aan de orde is de behandeling van de wetsvoorstellen:

Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) (27472);

Aanpassing van rijkswetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Rijkswet aanpassing rijkswetten euro) (27473, R1668);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27753);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27754);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27755);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27756);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27757);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27758);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en het Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27759);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27760);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27761);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27762);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Gemeentefonds voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27763);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Provinciefonds voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27764);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27766);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27767);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27768);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Spaarfonds AOW voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27769);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27781).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Naar boven