Agenda opgesteld 18 december 2014

Agenda Maandag 22 december 2014

A. OPENBARE BEHANDELING OM 18.30 UUR

1. debat inclusief stemmingen

33 978

Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een Minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT)

Naar boven