Publicaties over dossier 35454

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon Open als PDF

  Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-06-2021 Staatsblad 2021, 248 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35317); het wetsvoorstel Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (35337); en andere wetsvoorstellen.; Herdruk

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  22-04-2021 2020-2021 nr. 16, item 8 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling: Stemmingen Download icon Open als PDF

  Stemmingen Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-02-2021 2020-2021 nr. 25, item 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/789 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad (Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-02-2021 Staatscourant 2021, 7023 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35317); het wetsvoorstel Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (35337); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  14-01-2021 2020-2021 nr. 16, item 8 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Wet Download icon Open als PDF

  Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2020 Staatsblad 2020, 558 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 14 en 15 december 2020

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  11-12-2020 2020-2021 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 47;2020-11-13

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  13-11-2020 2020-2021 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 46;2020-11-06

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  06-11-2020 2020-2021 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 45;2020-10-30

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  30-10-2020 2020-2021 Tweede Kamer der Staten-Generaal