Publicaties over dossier 35238

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (61 kB)

  Advies Raad van State inzake een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende regels met betrekking tot het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Besluit verwijzingsportaal bankgegevens)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2020 Staatscourant 2020, 38079 Ministerie van Financiën
 2. AMvB Download icon PDF (58 kB)

  Besluit verwijzingsportaal bankgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2020 Staatsblad 2020, 264 Ministerie van Financiën
 3. Wet Download icon PDF (24 kB)

  Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2020 Staatsblad 2020, 225 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Wet Download icon PDF (7 kB)

  Wet verwijzingsportaal bankgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-05-2020 Staatsblad 2020, 151 Ministerie van Financiën
 5. Handeling | Stemmingen Download icon PDF (1 kB)

  Stemming Wet verwijzingsportaal bankgegevens

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-04-2020 2019-2020 nr. 25, item 17 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling | Plenair debat Download icon PDF (133 kB)

  Wijziging vierde Anti-witwasrichtlijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-04-2020 2019-2020 nr. 25, item 10 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (53 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met het doorvoeren van enkele noodzakelijke reparaties en andere kleine wijzigingen (Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-04-2020 Staatscourant 2020, 22082 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Agenda Download icon PDF (4 kB)

  Agenda van de vergadering van 21 april 2020

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  17-04-2020 2019-2020 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten); Brief van de minister van Financiën met een verzoek tot afzonderlijke behandeling van drie wetsvoorstellen met betrekking tot de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 35179, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1027 kB)

  Gegevensbeschermingseffectbeoordeling Rijksdienst (PIA) Verwijzingsportaal Bankgegevens

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  11-02-2020 2018-2019 35238, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal