Publicaties over dossier 34664

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 31 mei 2017 tot wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden en Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1794 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2015 tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG en 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Richtlijnen 98/59/EG en 2001/23/EG van de Raad wat zeevarenden betreft (PbEU 2015, L 263)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2017 Staatsblad 2017, 250 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) (34596); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  09-06-2017 2016-2017 nr. 29, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 30 mei 2017

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  24-05-2017 2016-2017 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet luchtvaart en enkele andere wetten (Verzamelwet IenM 2017) (34591); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-05-2017 2016-2017 nr. 71, item 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 16; 2017-04-14

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  14-04-2017 2016-2017 Tweede Kamer der Staten-Generaal