Publicaties over dossier 34499

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 12 oktober 2016, houdende goedkeuring van het op 15 februari 2016 te Pristina tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo betreffende de vestiging van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in Nederland (Trb. 2016, 27 en 75)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-11-2016 Staatsblad 2016, 428 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen (PbEU 2014, L 158) en ter implementatie van verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (PbEU 2014, L 158) (Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen) (34469); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-10-2016 2016-2017 nr. 3, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Bepalingen verband houdende met de vestiging in Nederland van de Kosovaarse Speciale Kamers en Speciale Aanklager met het oog op de berechting van ernstige misdrijven gepleegd in Kosovo tussen 1 januari 1998 en 31 december 2000 (Uitvoeringswet Speciale Kamers Kosovo) (34498); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-10-2016 2016-2017 nr. 3, item 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 11 oktober 2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  06-10-2016 2016-2017 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda week 38; 2016-09-16

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  16-09-2016 2015-2016 Tweede Kamer der Staten-Generaal