Publicaties over dossier 34194

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (200 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2017)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-09-2016 Staatscourant 2016, 47404 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (92 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2016 Staatscourant 2016, 36191 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Handeling | Hamerstukken Download icon PDF (3 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (34194); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-01-2016 2015-2016 nr. 15, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Wet Download icon PDF (38 kB)

  Wet tegemoetkomingen loondomein

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2015 Staatsblad 2015, 542 Ministerie van Financiën
 5. Wet Download icon PDF (14 kB)

  Wet van 23 december 2015 tot wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2015 Staatsblad 2015, 547 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Agenda Download icon PDF (4 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 21 en 22 december 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  17-12-2015 2015-2016 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34194, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (11 kB)

  Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten; Verslag van een schriftelijk verslag inzake harmonisatie instrumenten Participatiewet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34194, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (62 kB)

  Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten; Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34194, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (104 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten in verband met verbetering van de hybride markt van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Wet verbetering hybride markt WGA)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-11-2015 Staatscourant 2015, 40605 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid